Historia  |  Informatyka  |  Muzyka
Pierwsze sprawdziany za nami
Rok szkolny już w pełni. Wszyscy już dawno zapomnieliśmy o wakacjach. Czas na naukę i zdobywanie ocen. Na naszej stronie pojawiły się już pierwsze przykładowe pytania i zadania do zapowiedzianych w szkole testów i sprawdzianów. Uczniowie, którzy z nich korzystali potwierdzają, że pomogły im one w lepszym przygotowaniu się do sprawdzianu. Warto więc z wykorzystać taką okazję.

Przypominamy: jeżeli nie masz jeszcze loginu i hasła do strony - poproś o to swojego nauczyciela. Tylko wtedy będziesz mógł w pełni korzystać z zawartości strony. Zapraszamy.